3xy ma

Noterne er afsluttet  <> Projekt i differentialligninger - salttank


   MATEMATIK:

Skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer :hust@tdcadsl.dk

Noterne  er i formatet PDF. For at kunne læse PDF -format skal du have programmet Acrobat -Reader på din maskine. Programmet er freeware og kan hentes her:      


Oversigter over undervisningen i matematik og  noter kan I hente her:

Noter for 1. semester  side 1 - 13 PDF-format
Noter for 2. semester  side 14 - 29 PDF-format
Noter for 3. semester  side 1-20 PDF-format
Noter for 4. semester  side 21-34 PDF-format
Noter for 5. semester  side 1-17 PDF-format
Noter for 6. semester  side 18 -33 PDF-format
Formens  Evige Magie    H.C. Andersens digt om beviset for Pythagoras sætning
Formeleditoren aMath96 Vejledning i installation og eksempler på anvendelser Flere eksempler kan findes på webaddressen http://www.amath.net/english/index.htm
Regneregler i talbehandling Parentesregler - brøkregler - optensregler
Lineær regression Lineær regression med TI-84 2 opgaver i lineær regression 
Spiritus og promillekørsel      "spritformlen"
Spirituspromiller  Excel regneark 
Kryptologi  Oversigtsnoter til Kryptologi af Landrock og Nissen PDF-format
Vejledning til programmet Kryp2log PDF-format
RSA kryptografering PDF-format
Opgave i RSA kryptografering PDF-format
S-Tools Et program til at gemme og hente tekster fra billed - lydfiler
Det gyldne snit Note om det gyldne snit og A4-formatet PDF-format
Menneskets mål Forsøg med det gyldne snit PDF-format
Rumgeometri Tegning af rumlige figurer Uddrag af TRIP Mat. Højniveau 1

 

 

Afkølingskurver - projektarbejde i numerisk løsning af differentialligninger

 

 

Hastighedsregulering  - projektarbejde i 2.gradspolynomiet 

 

Geometriske konstruktioner.
Geometri med Geometer 1 PDF-format
Geometri med Geometer 2 PDF-forma


Programmer:

Trekantsberegning  Program til beregning af ubekendte vinkler og sider i trekanter.

Træningsprogrammer  - lightudgave - download til din maskine

 

Grafpapir - Et program til fremstilling af forskellige papirer ( enkeltlogaritmisk, sandsynlighedspapir, nodepapir mm. )

 

Specialpapir - Et program til fremmstilling af millimeter - enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk papir


Hjemmeopgave 13 :                        PDF-format    Word-format

Hjemmeopgave  14 :                        PDF-format    Word-format

Facitliste til hjemmeopgave :    PDF-format    Word-format   

 


Interaktive øvelser på Internettet

Fra Preben Møller Henriksens hjemmeside

Tal og ligninger:

Linien:

Trigonometri:

Fra Lise Nygaards hjemmeside:

  • Brøk- og parentesregning : Små grundlæggende stykker til selvevaluering. Brugeren skal først angive, hvor få procent rigtige han/hun vil acceptere . Svarene indtastes og kontrolleres online.
  • Klassisk geometri : Tip en 13'er (med tre svarmuligheder pr. spørgsmål) om klassisk geometri. Svarene kontrolleres online.
  • Trigonometri : Tip en 8'er (med tre svarmuligheder pr. spørgsmål) om trigonometri - primært kendskabet til enhedscirklen, sinus og cosinus. Svarene kontrolleres online.


Links:

  • Formelsamling Formler i matematik, fysik og kemi. Enheder, symboler mm.