2y  Se billederne fra bouleturneringen i Sønderhå

        Billeder fra bouleturnering i Sønderhå : Klik her


MATEMATIK:

Skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer :hust@tdcadsl.dk

Noter  er i formatet PDF. For at kunne læse PDF -format skal du have programmet Acrobat -Reader på din maskine. Programmet er freeware og kan hentes her:      


Noter:

Oversigter over undervisningen i matematik og  noter kan I hente her:

Oversigter 1y  side 1 -29 PDF-format
Oversigter 2y  side 1 -40 PDF-format Statistik med Excel
Brug af TI-89 PDF-format
Formeleditoren aMath96 Vejledning i installation og eksempler på anvendelser Flere eksempler kan findes på webaddressen http://www.amath.net/english/index.htm
Pythagoras sætning PDF-format
Vækstmodeller PDF-format
5% af 25 = 14 !
New Math
Regneregler og talbehandling PDF-format
Exceludvidelser Version 4.4  2003 udg. Version 5.2    2007 udg.
Notat om boxplot PDF-format Notat fra fagkonsulenten i Matematik
Histogram og boxplot med Exel Et eksempel 
Statistik med Boxplot Kapitel 11 fra TI-89 Titanium – Introduktion og eksempler
TI-89 og Median Word format Note om forskellige standards

Newtons afkølingslov

Opgaven
Bedste eksponentielle vækst med TI-89
Krimi

Afkølingskurver - projektarbejde i numerisk løsning af differentialligninger

 

Projekt i statistik

Opgaven
Artikel fra Politiken 2002 - Danskernes højde har nået toppen
Højde af eleverne på TG 1993

 


Programmer:

Trekantsberegning   Program til beregning af ubekendte vinkler og sider i trekanter.

 

Træningsprogrammer - træning i reduktion, ligninger, liniens ligning m.m.  ( link til web-stedet, hvorfra I kan downloade programmerne )

 

Specialpapir - Et program til fremmstilling af millimeter - enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk papir

 

Grafpapir - Et program til fremstilling af forskellige papirer ( enkeltlogaritmisk, sandsynlighedspapir, nodepapir mm. )

 

Stat  - Et program til at behandle diskrete og grupperede observationssæt. 

Grafik  - Et program til graftegning. Det kan også lave lineær regression.

 

Hjemmeopgave     Word-format 
Facitliste PDF-format Word-format
Bilag til sæt 7 2y PDF-format
En besvarelse af sæt 1 1y PDF-format Word-format
Diverse opgaver
Aldersfordeling af gymnasielærere En besvarelse
Opgave i rentesregning
Rentesregning med Excel  Svar  
Juleopgave   Løsning
Snor omkring jord Opgave med TI-89
Hotel Strand Opgave med TI-89
Vejlede opgaver og tidligere eksamensopgaver til Mat B
Vejledende sæt 1 Facitliste
Vejledende sæt 2 Facitliste
STX Maj 2007 Facitliste Kommentar fra fagkonsulenten
STX August 2007 Facitliste
STX December 2007 Facitliste
HF Maj 2007  Facitliste Kommentar fra fagkonsulenten
HF August 2007 Facitliste
HF December 2007 Facitliste
Vejledende opgaver til Mat B Se specielt  på  § 4 - statistik og sandsynlighedsregning 
6 sprørgsmål til en statistisk undersøgelse
Skrivelse fra fagkonsulenten om bl.a. stikprøver
Statistiknoter af Erik Vestergaard ( link) 

                            

          

 Interaktive øvelser på Internettet

Preben Møller Henriksens matematiksider - med mange interaktive træningsprogrammer

Fra Preben Møller Henriksens hjemmeside

Tal og ligninger:

Differentialregning og Integralregning

Linien:

Trigonometri:

En samling af interaktive øvelser:

Links:

Formelsamling Formler i matematik, fysik og kemi. Enheder, symboler mm.