1m  maC 

Noterne er opdateret 18/5 - 2008 <>Notat om Eulerlinien lagt ind - herunder midtnormaler og vinkelhalveringslinier


MATEMATIK:

AT  Videnskabsteori

AT  Tal og tangenter

Skriv til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer :hust@tdcadsl.dk

Noter  er i formatet PDF. For at kunne læse PDF -format skal du have programmet Acrobat -Reader på din maskine. Programmet er freeware og kan hentes her:      


Noter:

Oversigter over undervisningen i matematik og  noter kan I hente her:

Oversigter 1m  side 1-32
Babylonsk lertavle 
Nora Malkeko
New Math Moderne matematik med Tom Lehrer
Pythagoras sætning Et bevis for sætningen
HC Andersen + Pythagoras Digt om Euklids bevis for Pythagoras
5% af 25 = 14 ! Filmklip om elementær talbehandling 
Formeleditoren aMath96 Vejledning i installation og eksempler på anvendelser Flere eksempler kan findes på webaddressen http://www.amath.net/english/index.htm
Regneregler og talbehandling PDF-format
Exceludvidelser Version 4.4  2003 udg. Version 5.2    2007 udg.
Notat om boxplot PDF-format Notat fra fagkonsulenten i Matematik
Histogram og boxplot med Exel Et eksempel 
Statistik med Excel

 


Programmer:

Statistik  - Et program til at behandle diskrete og grupperede observationssæt.

Trekantsberegning       - Program til beregning af ubekendte vinkler og sider i trekanter.

Binomial Udregner sandsynligheder i binomialfordelingen
Fractint Homepage Freeware Program Factint til fremstilling af fraktaler

Træningsprogrammer - træning i reduktion, ligninger, liniens ligning m.m.  ( link til web-stedet, hvorfra I kan downloade programmerne )

 

Specialpapir - Et program til fremmstilling af millimeter - enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk papir

 

Grafpapir - Et program til fremstilling af forskellige papirer ( enkeltlogaritmisk, sandsynlighedspapir, nodepapir mm. )

 

 

Hjemmeopgave   Wordformat PDF format
Facitliste Wordformat PDF format
En besvarelse af sæt 1 1m Word-format PDF-format
Opgave i at afsløre en lineær sammenhæng Word-format PDF-format
En besvarelse af sæt 3  Word-format PDF-format
En besvarelse af sæt 4 Excel

                            

          

 Interaktive øvelser på Internettet

Trekantsberegning:

Øvelser med beregninger på en retvinklet trekant : http://www.forlaget-basis.dk/retvinkletweb.html

Øvelser med beregninger med ensvinklede trekanter :http://www.forlaget-basis.dk/ligedannethedweb.html

Preben Møller Henriksens matematiksider - med mange interaktive træningsprogrammer

Fra Preben Møller Henriksens hjemmeside

Tal og ligninger:

Linien:

Trigonometri:

Eksponentiel vækst

 

En samling af interaktive øvelser:

Links:

Formelsamling Formler i matematik, fysik og kemi. Enheder, symboler mm.